|| Web Ngày Xưa ||


wWw.WebNgayXua.Blogspot.com - Web của những năm 2008
»» Về Trang Chủ««

"Những Câu Nói Tiếng Anh Bất Hủ


No star where: không sao đâu.

Like is afternoon: thích thì chiều.

No four go: vô tư đi.

Know die now: biết chết liền.

No table: miễn bàn.

No dare where: không dám đâu.

Go die go: đi chết đi. Ugly tiger: xấu hổ.

You lie see love: em xạo thấy thương.

Do you think you delicious: mày tưởng mày ngon hả.

you what Pomelo: mày hả bưởi

sugar U U go, sugar me me go:đường em em đi...đường anh anh đi!

no want salad again : Anh không muối cãi với em nữa.

If you want i'll afternoon you : Nếu em muốn anh sẽ chìu em.

No I love me : Không ai iu tui

I come you, I hate you, far me please : Tôi "căm" bạn, tôi ghét bạn, xa tôi ra!!!

When I seven love, I look at star and ask myself star I seven love: Khi tôi thất tình, tôi nhìn vì sao và tự hỏi sao tôi thất tình

star I Miss: Vì sao tôi cô đơn

I love you die up die down: anh iu Em chết lên chết xuống

Life me aunt form: Đời tôi cô đơn

rather eat you better eat theif : thà ăn mày hơn ăn cướp